gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стопанство

PDF Print E-mail

Written by %s scytalemk

POSTED ON 23 September 2018

SHARE
There are no translations available.


ДОО RUDPROING - MUSTAKAS е  компанија во приватна сопственост, со 50% странски капитал која успешно се развива и постои 15 години.
Преку континуиран и динамичен развој, минувајќи низ сите етапи на развој израсна во водечко претпријатие за производство и преработка на неметални минерални суровини. 
Компанијата се занимава со следниве дејности:

Рударство

Фабрика за микронизација

Градежништво

Вo рударството Компанијата располага со сепарација и три свои руднци и тоа:

Рудник ,,БАБИНДОЛ,, М. Брод  за експлатација на Доломит
Рудник ,,РАМНЕ,, М.Брод за експлатација на Калцитски мермер
Рудник ,,ЦРН КАМЕН,, М. Брод за експлатација на Црн Мермер.

Во областа на рударство се врши: бушење, минирање, утовар и транспорт во сопствените рудници, како и  бушење и минирање за трети лица.
Во Фабриката за микронизација се врши микронизирање на карбнати со нова современа опрема
за потребите на компанијата како и за потребите во градежната индустрија кај нас и на Балканот.

Во областа на Градежништвото со сопствена механизација изведуваме градежни објекти во нискоградба и од истата област вршиме услуги и за трети лица.

Сите погоре наведени активности укажуваат на фактот дека RUDPROING - MUSTAKAS успешно ги извршува поставените задачи од сите области, пред се поради добриот менаџмент и искусен стручен кадар како и квалитетната опрема со која располага.

www.rudproing.com.mk


Language Јазик

English

Latest video

Easter 2011 Makedonski Brod

Facebook Фан страна

Calendar of events

M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Visitors

Today11
Yesterday41
Week316
Month1138
Total135896

од 4.11.2010 год.