Folder Документи

Documents

Toggle Title Date
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (465 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (2080 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (2220 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (1115 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (931 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (2097 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (2080 downloads) Popular
default Известување (2194 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (2104 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (2140 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (2046 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (2061 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (2042 downloads) Popular