Folder Документи

Documents

Toggle Title Date
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1213 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1253 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (255 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (120 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1218 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1226 downloads) Popular
default Известување (1274 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1236 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1239 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1216 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1194 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1196 downloads) Popular