Биографија

Биографија на Градоначалникот на Општина Македонски Брод - Живко Силјаноски

Image

Живко Силјаноски е роден на 09.03.1959 година во село Тажево, Општина Македонски Брод. Дипломирал на УКИМ - Шумарски факултет во 1983 година. Во 1984 година се вработува во ЈП "Македонски Шуми" - подружница "Јане Сандански" во Македонски Брод. Од 2000-2004 година е назначен за технички директор, а од 2005-2006 година како директор на ЈП "Македонски Шуми" - подружница во Македонски Брод.

На локалните избори 2013 година е избран како советник во Советот на Општина Македонски Брод. Повторно во текот на 2017 година е назначен за директор на ЈП "Македонски Шуми" - подружница Македонски Брод се до изборот на градоначалник на локалните избори одржани на 15.10.2017 година.
Женет, и татко на две деца.

Print   Email