Известување по добиено барање

Известување

         На ден 22.08.2019 година службите на Општина Македонски Брод соодветно постапија по барањето добиено од ПО-РЦУК Македонски Брод и месното население во село Инче за недостиг на вода за пиење. Обезбедена и доставена беше вода за пиење за жителите од населеното место.


Print   Email