Теренска посета на с.Белица

       Изградбата на водоводот е во завршна фаза. Се очекува за 10 до 15 дена да биде целосно завршен и пуштен во употреба.


Print   Email