Folder Одделение за внатрешна ревизија

Документи

pdf Ревизија на процесот на јавни набавки Popular

By 111 download

pdf Ревизија на процесот на буџетирање Popular

By 109 downloads

pdf Ревизија на процесот на утврдување и наплата на даночни приходи и комунални такси Popular

By 102 downloads