Соопштение

Во месец Септември 2018 година Општина Македонски Брод во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и УНДП, започна со креирање на можности за работа за сите преку Програмата за Општинско - Корисна Работа (ОКР). Во овој период беа ангажирани 4 (четири) невработени лица како даватели на услуги и 32 стари и изнемоштени лица како корисници на услуги. Овие активности ќе продолжат и во наредниот период.

Општински проектен координатор,

Сања Видески


Печати   Е-пошта