Потпишување на договор за изградба на водовод

         Вчера (20.12.2018 година) во Министерството за транспорт и врски беше потпишан договор за изградба на водовод за водоснабдување на населените места: с.Сушица, с.Инче, с.Зркле, манастир „Св.Богородица“, Горни и Долни Манастирец, општина Македонски Брод. Средствата за изградба на водоводот се обезбедени од Европската инвестициона банка преку Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.

 


Печати   Е-пошта