Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1/2019

          Почитувани,

          Министерството за труд и социјална политика како договорен орган објавува Оглас за доделување на договор за јавна набавка за Изведување на градежни работи за реконструкција на Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод.

        Огласот можете да го погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта