Потпишан договор

          Во рамките на активностите на Владата на РМ за реконструкција и рехабилитација на магистралната и регионалната патна мрежа во Република Македонија, Јавното претпријатие за државни патишта на ден 11.01.2019 година склучи Договор со Градежното претпријатие ПЕЛАГОНИЈА од Гостивар за рехабилитација на државен пат Р-2132 делница с.Калуѓерец - с.Растеш, Општина Македонски Брод.


Печати   Е-пошта