Соопштение за обука за гаснење на пожар

На ден 15.04.2019 година, претставници од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување одржаа основна обука за гаснење на пожар на лица од Единицата на локална самоуправа и јавните претпријатија во Општина Македонски Брод.


Печати   Е-пошта