Проект за подобрување на општински услуги

Previous Next

         Во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП) кој се финансира од светската банка и меѓународната банка за обнова и развој, Општина Македонски Брод во соработка со Општина Пласница и Општина Кичево добија донација - Ровокопач, со дополнителна опрема, даска за чистење на снег и пикамер за кршење на камен. 


Печати   Е-пошта