Извадок од Нацрт-записникот од Седницата на Владата на РСМ одржана на ден 23.03.2020 година

          Владата на РСМ на седницата одржана на ден 23.03.2020 година ги усвои следните заклучоци, а во врска со ширењето на болеста COVID-19 (корона вирус).

          Заклучоците од седницата на Владата на РСМ како и Записникот од Седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување на целосна координација во врска со спречувањето на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 22 март 2020 година. можете да ги погледнете и превземете ТУКА.

         Заклучоците од седницата на Владата на РСМ како и Записникот од Осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување на целосна координација во врска со спречувањето на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 март 2020 година. можете да ги погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта