Известување за работа за време на важење на одлуката за забрана за движење преку online нарачки

          Се дозволува на економските оператори: 

  1. ДПТУ Тополов – 1 Чардак МАКЕДОНСКИ БРОД,

         -лице за контакт Синиша Лозаноски, 078-420-959

  1. ТДПУТТ МОСТ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ БРОД,

          -лице за контакт Сашо Веселиноски, 078-272-802

  1. ДТПУ Мармес Деликатес ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ БРОД,

           -лице за контакт Марјан Ставрески, 078-286-753

  1. ТП ЖАРСОН КОМЕРЦ с.Сувидол МАКЕДОНСКИ БРОД,

          -лице за контакт Жарко Тодороски, 078-274-862

во временскиот период на важење на забраната за движење, непречено да ја извршуваaт својата работа преку online порачки на територијата на Oпштина Македонски Брод со што ќе се обезбедуваат само најнеопходните намирници согласно приоритетните барања на граѓаните.

          Се дозволува на лицата вработени во горенаведените економски оператори, во временскиот период на важење на забраната за движење, да се движат на територијата на Oпштина Македонски Брод, со цел извршување на работите на своето работно место и достава на храна преку online порачки, во деновите сабота и недела (11.04 и 12.04), во период од 09:00 – 19:00 часот.

                                                               

                           Општински кординативен штаб за заштита и спасување            

                                                                                     Живко Силјаноски с.р.             

                                                                                     


Печати   Е-пошта