Донација од компанијата ЕКОЛОГ

          Компанијата ЕКОЛОГ од Тетово на Општина Македонски Брод и донира 10 таблети за ученици од Основното училиште „Св.Климент Охридски“ од Македонски Брод. Градоначалникот на општината Живко Силјаноски во соработка со директорот на Меѓуопштионскиот центар за социјални работи од Македонски Брод и директорот на ОУ „Св.Климент Охридски“, таблетите ги подарија на ученици од основното училиште кои потекнуваат од социјално најзагрозени семејства во повеќе села во општината.

       

 


Печати   Е-пошта