Проект за поврзување на локални патишта

          Врз основа на Договорот за заем за финансирање на „Проектот за поврзување на локални патишта“ склучен помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, објавен во Службен весник на РСМ бр.261/2019, Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за алоцирање на средства од Договорот по општини, Службен весник на РСМ бр.3/2020.

          Согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за алоцирање на средства од Договорот, објавена во Службен весник на РСМ бр.33/2020, за Општина Македонски Брод се предвидени средства во висина од 793.356,64 евра.

        Комплетното известување можете да го погледнете ТУКА.

        Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти можете да го погледнете ТУКА.

        На следните слики може да се погледнат улиците кои се опфатени со проектот.


Печати   Е-пошта