Објава на Б интегрирана еколошка дозвола за ЕСРЕ ДОО Македонски Брод

          Врз основа на член 113 став 1 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на РСМ“ бр.53/2005 ... 39/2016), Градоначалникот на Општина Македонски Брод 

О б ј а в у в а

Б - интегрирана еколошка дозвола за 

ДОО ЕСРЕ, каменолом Суводол, с.Суводол, Македонски Брод

          Комплетната објава можете да ја погледнете и превземете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта