Потпишување на договор за долготраен закуп на земјиште

       

        Денес официјално на нотар е потпишан договорот за долготраен закуп на земјиште помеѓу Општина Македонски Брод и Бугарската компанија СПХ-МБ од Софија.

        Со потпишувањето на овој договор се овозможува реализација на договорот за изградба на фотоволтаична централа со капацитет на производство од 10 MW електрична енергија.


Печати   Е-пошта