Информација

          Во согласност со Законот за катастар на недвижности, Агенцијата за катастар на недвижности има надлежност да воспостави и да управува со Графички регистар за улици и куќни броеви, кој е дел од идниот Адресен регистар на Република Северна Македонија, а ќе содржи просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви.

         Комплетната информација можете да ја погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта