Донесен е Буџетот на Општина Македонски Брод за 2022 година

        На седницата на Советот на Општина Македонски Брод одржана на ден 29.12.2021 година е донесен Буџетот на Општина Македонски Брод за 2022 година.

        Буџетот на Општина Македонски Брод за 2022 година изнесува 184.368.988,00 денари и се состои од:

     - Основен буџет - 96.289.000,00 денари

     - Буџет на самофинансирачки активности - 4.702.840,00 денари

     - Буџет на дотации - 81.207.670,00 денари 

     - Буџет на донации - 2.169.478,00 денари

      Комплетното соопштение можете да го погледнете ТУКА.

 

 


Печати   Е-пошта