Информација за кампања „Мојот данок, за мојата општина“

          Општина Македонски Брод како партнер - општина на проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите на искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина“.

          Едукативната кампања „Мојот данок, за мојата општина“ има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин - даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднина на општината.

          Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со законско право на даночно решение за вашиот имот, но и законска обврска и лична должност за навремено подмирување на данокот.

          Комплетната информација на следниот линк.

          Летокот на УСАИД за данок на имот на следниот линк.


Печати   Е-пошта