Соопштение за дезинсекција и дератизација

        Врз основа на Одлуката на ЕЛС - Македонски Брод за спроведување на превентивна систематска дезинсекција, Општина Македонски Брод го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

         Им се соопштува на граѓаните на Општина Македонски Брод дека на ден 13.06.2022 година (понеделник) на територијата на Македонски Брод, предвидено е да се спроведе дератизација и ларвицидна дезинсекција која има за цел уништување на ларвите на комарците.

         Комплетното Соопштение можете да го погледнете на следниот линк.

         Соопштението за адултицидна дезинсекција можете да го погледнете на следниот линк.


Печати   Е-пошта