Јавен повик за извршување на јавни работи

       Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата за работно ангажирање - Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, Општина Македонски Брод на ден 28.07.2022 година, објавува

Јавен повик

за извршување на јавни работи

      Се повикуваат сите невработени лица со ниски квалификации кои сакаат да бидат работно ангажирани во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина за период од 22 дена, да се пријавуваат во архива на Општина Македонски Брод.

     Комплетниот Јавен повик можете да го погледнете и превземете ТУКА


Печати   Е-пошта