Јавен оглас за доделување на локации за поставување на рекламни паноа

         Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), а во врска со член 67 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002) и Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Македонски Брод, донесена од Советот на Општина Македонски Брод, Градоначалникот на Општина Македонски Брод, објавува.

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕКЛАМНИ ПАНОА

      Комплетниот Јавен оглас можете да го погледнете и превземете ТУКА


Печати   Е-пошта