Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1026 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1069 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (67 downloads)
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1027 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1036 downloads) Popular
default Известување (1081 download) Popular
default Кодекс за административни службеници (1053 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1052 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1037 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1014 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1019 downloads) Popular