Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1386 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1452 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (426 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (278 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1396 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1390 downloads) Popular
default Известување (1455 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1394 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1416 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1388 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1359 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1360 downloads) Popular