Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (365 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1987 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (2097 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (1004 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (842 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1991 download) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1973 downloads) Popular
default Известување (2083 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1988 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (2032 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1940 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1955 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1942 downloads) Popular