Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (978 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1017 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (21 download)
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (976 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (988 downloads) Popular
default Известување (1022 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (994 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (997 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (981 download) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (964 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (967 downloads) Popular