Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (1462 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (3171 download) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (3251 download) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (2088 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (1945 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (562 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (3137 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (3117 downloads) Popular
default Известување (3223 downloads) Popular
Извештај за слободен пристап на информации за период 01.01.2022 - 31.12.2022 година (32 downloads)
default Кодекс за административни службеници (3118 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (3174 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (3068 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (3062 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарска 2022 година (617 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2022 година (599 downloads) Popular
План за проценка на ризици од корупција (222 downloads) Popular
Политика на интегритет (54 downloads)
Тарифник за надоместоците за издавање на реални акти во Општина Македонски Брод (750 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (2970 downloads) Popular