Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (1122 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (2775 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (2894 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (1755 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (1588 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (275 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (2785 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (2759 downloads) Popular
default Известување (2877 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (2742 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (2819 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (2712 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (2702 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарска 2022 година (278 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2022 година (286 downloads) Popular
Тарифник за надоместоците за издавање на реални акти во Општина Македонски Брод (341 download) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (2657 downloads) Popular