Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (532 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (2135 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (2283 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (1173 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (990 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (2157 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (2142 downloads) Popular
default Известување (2259 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (2160 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (2198 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (2108 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (2122 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (2099 downloads) Popular