Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (139 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1727 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1785 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (753 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (580 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1724 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1706 downloads) Popular
default Известување (1798 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1731 download) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1754 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1696 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1684 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1676 downloads) Popular