Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1110 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1155 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (156 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (29 downloads)
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1124 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1130 downloads) Popular
default Известување (1185 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1141 download) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1149 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1127 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1104 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1105 downloads) Popular