Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (774 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (2378 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (2511 download) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (1400 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (1236 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (2408 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (2379 downloads) Popular
default Известување (2488 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (2375 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (2421 download) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (2350 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (2351 download) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (2324 downloads) Popular