Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (1840 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (3559 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (3661 download) Popular
Image Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 година (2478 downloads) Popular
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 година (221 download) Popular
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 година (306 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (2331 download) Popular
pdf Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (895 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (3534 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (3565 downloads) Popular
default Известување (3628 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (3536 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (3578 downloads) Popular
Листа на примени барања (335 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (3448 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (3441 download) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарска 2022 година (961 download) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2022 година (930 downloads) Popular
План за проценка на ризици од корупција (607 downloads) Popular
Политика на интегритет (354 downloads) Popular